5 sposobów jak sprawdzić IP komputera w Windowsie

Adres IP lub adres protokołu internetowego to etykieta numeryczna używana w sieciach do identyfikacji i lokalizacji urządzeń sieciowych, od komputerów po smartfony, do drukarek i innych urządzeń. Adres IP może być użyteczną informacją, zwłaszcza gdy chcesz skonfigurować router domowy lub gdy chcesz połączyć się z innymi urządzeniami w sieci. Ale jak sprawdzić IP komputera w systemie Windows? W tym poradniku pokażemy osiem metod, które działają w systemach Windows 10, Windows 7 i Windows 8.1:

Informacje udostępnione w tym poradniku dotyczą wszystkich nowoczesnych systemów operacyjnych Windows: Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7. Aby uprościć sprawę, używamy zrzutów ekranu zrobionych głównie w systemie Windows 10.

 

1. Jak znaleźć adres IP komputera z wiersza polecenia (wszystkie wersje systemu Windows)

Otwórz wiersz polecenia, wpisz polecenie ipconfig i naciśnij klawisz Enter. To polecenie wyświetla listę wszystkich kart sieciowych (zarówno Ethernet, jak i bezprzewodowych) znalezionych na komputerze z systemem Windows i wyświetla szczegółowe informacje o każdym z nich.

Wiersz polecenia - ipconfig

Dla każdej karty sieciowej widzisz zarówno adres IPv4, jak i adres IPv6.

Adres IPv4 IPv6

Aby dowiedzieć się więcej na temat parametrów akceptowanych przez komendę ipconfig i co robi każda z nich, uruchom komendę ipconfig / ?.

 

2. Jak sprawdzić IP komputera w aplikacji Ustawienia (Windows 10)

Jeśli używasz systemu Windows 10, otwórz aplikację Ustawienia. Przejdź do Sieć i Internet. Zostanie wyświetlona lista ustawień i kategorii związanych z siecią. Jeśli jesteś podłączony do sieci bezprzewodowej, w kolumnie po lewej stronie wybierz Wi-Fi, a następnie, po prawej stronie, kliknij lub wybierz nazwę sieci, z którą jesteś połączony.

Ustawienia - WiFi

Wyświetlana jest długa lista właściwości. Przewiń w dół, aż znajdziesz pola adresów IPv6 i IPv4, podświetlone poniżej.

Adres IP w Ustawieniach

 

3. Jak znaleźć IP komputera w Panelu sterowania (wszystkie wersje systemu Windows)

Inną metodą, która nie wymaga używania polecenia, jest korzystanie z Centrum sieci i udostępniania. Aby uzyskać do niego dostęp, otwórz Panel sterowania i przejdź do Sieć i Internet -> Centrum sieci i udostępniania. Następnie kliknij link Zmień ustawienia karty sieciowej po lewej stronie.

Zmiana ustawień karty sieciowej

Zostanie otwarte okno Połączenia sieciowe, zawierające listę kart sieciowych zainstalowanych na komputerze, w tym kart wirtualnych, używanych przez usługi VPN lub aplikacje wirtualizacji. Kliknij dwukrotnie kartę sieciową, aby sprawdzić adres IP.

Połączenia sieciowe

Ta akcja otwiera okno Status tego adaptera. Kliknij lub naciśnij przycisk Szczegóły, aby zobaczyć serię szczegółów dotyczących tej karty sieciowej, w tym jej adresy IPv4 i IPv6.

Status adaptera

Przewiń listę szczegółów, aż znajdziesz pola adresu IPv4 i IPv6, podświetlone poniżej.

Szczegóły połączenia sieciowego

 

4. Jak sprawdzić IP komputera w PowerShell (wszystkie wersje Windows)

PowerShell to narzędzie podobne do wiersza poleceń, ale jest jeszcze bardziej wydajne i pozwala pracować z większą liczbą elementów tworzących system Windows. PowerShell ma dwie komendy, których można użyć do znalezienia adresu IPv4 i IPv6 karty sieciowej. Pierwszy to gip. Wpisz go w PowerShell, a następnie naciśnij Enter. Polecenie uruchamia wyświetlanie kilku szczegółów dotyczących każdej karty sieciowej, w tym ich adresów IP.

PowerShell - adres IP

Inną komendą, która zwraca te same wyniki, jest konfiguracja Get-NetIPConfiguration. Wpisz komendę, naciśnij klawisz Enter, a następnie wyszukaj żądane informacje.

PowerShell - adres IP 01

 

5. Jak sprawdzić adres IP komputera w Menedżerze zadań (Windows 10 i Windows 8.1)

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 lub Windows 8.1, uruchom Menedżera zadań. Jeśli Menedżer uruchomi się w widoku kompaktowym, który wyświetla tylko otwarte aplikacje, kliknij „Więcej szczegółów”. Następnie wybierz kartę Wydajność i poszukaj karty sieciowej. Jeśli masz połączenie z siecią bezprzewodową, kliknij Wi-Fi. Po prawej stronie widać adresy IPv6 i IPv4.

Menedżer zadań - karta sieciowa

 

Podsumowanie

Znalezienie adresu IP komputera z systemem Windows dostarcza informacji, które mogą być przydatne w wielu sytuacjach sieciowych. Jeśli znasz inne sposoby znalezienia adresu IP w systemie Windows lub masz pytania dotyczące tego tematu, zostaw komentarz poniżej.

Leave a Reply