Jak przywrócić ostatnio zamknięte karty w Google Chrome i Firefoxie

Jeśli zdarzyło Ci się przypadkowo zamknąć stronę, na której czegoś nie dokończyłeś, to nic straconego możesz ją w bardzo prosty sposób przywrócić. Nawet jeśli uruchomiłeś komputer ponownie to wciąż możesz odzyskać strony uruchomione przed zresetowaniem.

Pokaże Ci na przykładzie dwóch najpopularniejszych przeglądarek, jak przywrócić ostatnio zamknięte karty oraz jak uzyskać dostęp do historii przeglądania, aby ponownie otworzyć zamknięte karty podczas poprzednich sesji przeglądania.

 

Google Chrome

Aby przywrócić ostatnio zamknięte karty w Google Chrome, kliknij prawym przyciskiem myszki w pole nad paskiem adresu i wybierz „przywróć zamkniętą kartę”. Możesz także nacisnąć Ctrl + Shift + T na klawiaturze, aby ponownie otworzyć ostatnią zamkniętą kartę.

Wielokrotne wybieranie „Ponownie otwórz zamkniętą kartę” lub naciśnięcie Ctrl + Shift + T spowoduje otwarcie poprzednio zamkniętych kart w kolejności, w jakiej zostały zamknięte.

Jak przywrócić ostatnio zamknięta karte w Google Chrome

Jeśli nie pamiętasz adresu URL lub nazwy strony, którą przeglądałeś kilka dni wcześniej, możesz przejrzeć całą historię przeglądanych stron. Aby uzyskać dostęp do historii przeglądania, kliknij przycisk menu Chrome (trzy poziome paski) w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Następnie wybierz Historia –> Historia lub skorzystaj ze skrótu klawiszowego Ctrl + H. 

Twoja historia przeglądania jest wyświetlana na nowej karcie, pogrupowana w przedziały czasowe. Aby otworzyć stronę internetową od dzisiaj, wczoraj lub przed określoną datą, wystarczy kliknąć link odpowiedniej strony. Strona otwiera się na tej samej karcie.

 

Firefox

Podobnie, jak w przypadku przeglądarki Google Chrome, aby otworzyć ostatnio zamkniętą kartę w Firefoksie, kliknij prawym przyciskiem myszy w pole nad paskiem adresu i wybierz „Przywróć zamkniętą kartę” z menu podręcznego.

Możesz także nacisnąć Ctrl + Shift + T na klawiaturze, aby otworzyć ostatnią zamkniętą kartę. Wielokrotne wybieranie „Przywróć zamkniętą kartę” lub naciśnięcie Ctrl + Shift + T spowoduje otwarcie poprzednio zamkniętych kart w kolejności, w jakiej zostały zamknięte.

Jak przywrócić ostatnio zamknięta karte w Firefoxie

 

Aby ponownie otworzyć wybraną kartę lub stronę, którą zamknąłeś, kliknij przycisk menu Firefox (trzy poziome paski) w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Następnie kliknij Biblioteka –> Historia.

Historia w Firefoxie

 

Wyświetli się menu Historii. Kliknij dowolną stronę internetową, aby otworzyć ją w bieżącej zakładce. Zauważ, że ostatnio zamknięte karty są również wymienione w sekcji „Ostatnio zamknięte karty„.

Po kliknięciu „Wyświetl całą historię” w menu historii lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + H, przejdziesz do historii przeglądanych stron w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach.

Historia przeglądarnia w Firefox

 

W pozostałych przeglądarkach internetowych przywrócenie ostatnio zamkniętej karty, czy przeglądanie całej historii przeglądania wygląda podobnie, jak w przypadku dwóch wyżej wymienionych przeglądarek. Jeśli jednak potrzebujesz pomocy, jak przywrócić ostatnio zamkniętą kartę w innej przeglądarce internetowej, to pisz komentarzu poniżej, a postaram się pomóc!

Leave a Reply