Jak wyłączyć programy startowe w Windows 10

Windows 10 to szybki i elastyczny system operacyjny, ale jeśli masz zbyt dużo aplikacji uruchamiających się podczas rozruchu komputera, może to znacznie spowolnić proces uruchomiania komputera. Niestety, wiele aplikacji, które zainstalujesz, doda się do procesu rozruchu z różnych powodów, a aktualizacja automatyczna jest jedną z głównych. Niezależnie od tego, pokażemy Ci, jak wyłączyć programy startowe w systemie Windows 10 i dzięki temu przyśpieszyć rozruch komputera.

Jak wyłączyć programy startowe w systemie Windows 10

1. Kliknij prawym przyciskiem myszki pusty obszar na pasku zadań i wybierz Menedżer zadań.

Menedżer zadań - Windows 10

2. W Menedżerze zadań kliknij kartę Uruchamianie i przejrzyj listę programów, które chcesz wyłączyć podczas uruchamiania. Aby zatrzymać ich działanie, kliknij program prawym przyciskiem myszki i wybierz Wyłącz.

Jak wyłączyć programy startowe w Windows 10

 

Warto również zwrócić uwagę na kolumnę Wpływ na uruchamianie, w której można sprawdzić, jaki wpływ na rozruch komputera generuje poszczególny program. Na poniższym screenie akurat nie widać wysokiego wpływu na rozruch komputera, ale jeśli pojawi się taka informacja, na Twojej liście programów uruchamianych podczas rozruchu to warto wyłączyć ten program, aby przyśpieszyć rozruch komputera.

Wpływ na uruchamianie

 

Jak wyłączyć programy startowe w CCleaner

Darmowe narzędzie do czyszczenia komputera CCleaner ma również narzędzie, które pozwala wyłączyć programy startowe. Po uruchomieniu programu przejdź do zakładki Narzędzia po lewej stronie okna i wybierz Autostart, aby wyświetlić listę programów startowych. Kolumna Aktywne pokazuje, czy dany program jest uruchamiany z Windowsem. Aby wyłączyć program, który jest włączony, wybierz program z listy i kliknij Wyłącz. Oczywiście, możesz także włączyć programy, które zostały wyłączone.

CCleaner uruchamianie

 

Często pojawia się pytanie: które programy należy włączyć? Odpowiedź jest prosta: możesz wyłączyć wszystkie, a system Windows uruchomi się bez żadnych problemów. Pozostaw jedynie te, które potrzebujesz mieć w gotowości po uruchomieniu.

Leave a Reply